تحلیلستان فارکس

نقاط کلیدی ترید فارکس | پک تحلیلی 7 فوریه 2022 جفت ارزهای اصلی

0 Comments

نقاط کلیدی یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه

پیشنهاد:

معامله فروش پایین نقطه ۱٫۱۴۴۷ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۰۳

پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )

هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۴۴۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۴۷۵ و ۱٫۱۴۹۲ آغاز می کند.

 

تحلیل فارکس

نقاط کلیدی پوند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه

پیشنهاد:

معامله فروش پایین نقطه ۱٫۳۵۴۶ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۰۴ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۴۷۸

پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )

هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۵۴۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۸۸ و ۱٫۳۶۱۴ آغاز می کند.

تحلیل فارکس

نقاط کلیدی دلار /ین، تایم فریم ۳۰ دقیقه

پیشنهاد:

معامله خرید بالای نقطه ۱۱۵٫۱۱ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۳۶ و تیک پروفیت دوم ۱۱۵٫۵۲

پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت )

هنگامی که قیمت به پایین ۱۱۵٫۱۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۸۶ و ۱۱۴٫۷۱ آغاز می کند.

نوشتن دیدگاه